ស្ថាប័នធ្វើការលើទន្លេមេគង្គ

International Rivers ធ្វើការជាមួយបណ្តាញអន្តរជាតិដែលប្រជាជនមានការរងផលប៉ះពាល់ដោយទំនប់ អង្គការមូលដ្ឋាន បរិស្ថាន អ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស និងអ្នកដទៃទៀតដែលប្តេជ្ញាបញ្ឈប់គម្រោងទន្លេ។ IR ក៏ដើរតួរនាទីជាអ្នកការពារទន្លេ និងសិទ្ធិរបស់សហគមន៍ដែលពឹងផ្អែកលើទន្លេ ដូចជា នៅចិន អាហ្វ្រីក អាមេរិចឡាទិន អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងអាស៊ីខាងត្បូង។ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ គេបានធ្វើយុទ្ធនាការនៅតំបន់មួយចំនួនដូចជា ទំនប់ទន្លេមេគង្គ  ទំនប់សម្បូរ  បណ្ដាញអគ្គិសនីទន្លេមេគង្គ  ទំនប់អាងទន្លេសេកុង  សេសាន  ស្រែពក និងជ្រៃអារ៉ែង..។ ហើយក៏ឃើញមានគម្រោងមួយចំនួនដែរដូចជា គម្រោងតភ្ជាប់ថាមពលអគ្គិសនីឡាវ – វៀតណាម។

ស្វែងយល់បន្ថែម: IR

ស្វែងយល់បន្ថែម: IR

សមាគមន៍ថែរក្សាបរិស្ថាន និងវប្បធម៌បង្កើតឡើងដោយអ្នកស្រលាញ់បរិស្ថាន និងដើម្បីថែរក្សាធនធានធម្មជាតិ។  CEPA មានភារកិច្ច៤យ៉ាងគឺ ធ្វើការជាមួយស្ថាប័នគ្រប់កម្រិតដើម្បីលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ សង្គម វប្បធម៌ តាមរយៈ សកម្មភាពការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មាននិងចំណេះដឹង   ការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្នុងសហគមន៍ និងមានសមភាពរវាងបុរសនិងស្រ្ដី ការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រជាជនក្នុងសហគមន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ និងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងក្នុងសង្គម និងថែរក្សាវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើម។ ចំពោះសកម្មភាពដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទន្លេមេគង្គវិញមានដូចជា៖ គម្រោងទេសចរណ៍ធម្មជាតិ និងគម្រោងគ្រប់គ្រងទឹកទន្លេប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

ស្វែងយល់បន្ថែម: CEPA

ស្វែងយល់បន្ថែម: CEPA

ក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា (CRDT) គឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ដែលធ្វើការក្នុងតំបន់ចំនួន៣ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជា ខេត្តក្រចេះ ស្ទឹងត្រែង និងមណ្ឌលគិរី ដែលផ្ដោតសំខាន់លើការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រ និងបញ្ហាបរិស្ថាន។  គោលបំណងរបស់ អភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា គឺធ្វើការអភិវឌ្ឍជីវភាពរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការរៀបចំសហគមន៍ បង្កើនអាជីវកម្ម និងការពារបរិស្ថាន។ ក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជាបានធ្វើការលើគម្រោងជាច្រើន ប៉ុន្តែកិច្ចការដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទន្លេមេគង្គមានដូចជា ការអភិរក្សសត្វផ្សោត ការបំពុលទឹក និងការកែលំអជីវភាពរស់នៅប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់សហគមន៍នៅតាមដងទន្លេមេគង្គ។ Mekong Fish Network (MFN) គឺជាសមាគមស្ម័គ្រចិត្តរបស់ប្រជាជន ដែលមានទំនោរលើការពង្រីកចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភេទត្រី ជាពិសេសប្រភេទត្រីក្នុងអាងទន្លេមេគង្គ។​ គោលដៅរបស់ MFN ​គឺកសាងសមត្ថភាពរបស់ប្រជាជន និងស្ថាប័នក្នុងតំបន់ សម្របសម្រួលកិច្ចពិភាក្សា និងកិច្ចសហការឆ្លងព្រំដែន និងបង្កើតទំនាក់ទំនងដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងដែលមាន។​ MFN បានបង្កើតគម្រោង ការគ្រប់គ្រងការអភិរក្សជលផលប្រកបដោយនិរន្តរភាព តាមរយៈវិធីសាស្ត្ររួមគ្នា នៅក្នុងតំបន់ពីរគឺ សហគមន៍នេសាទពាមបាងសែនជ័យ និងដូនសួងសែនជ័យ នៅឃុំពាមបាង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ ហើយគោលបំណងរបស់គម្រោងគឺដើម្បីពង្រីក និងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរួមក្នុងចំណោមអ្នកពាក់ព័ន្ធ ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងតំបន់អភិរក្ស និងធនធានជលផល និងដើម្បីពង្រីក និងពង្រឹងការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ននៃសហគមន៍នេសាទ (CFis) ។ស្វែងយល់បន្ថែម: MekongFishNetwork

ស្វែងយល់បន្ថែម: MekongFishNetwork

CI គឺជាអង្គការអន្តរជាតិដែលធ្វើការនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលធម្មជាតិត្រូវបានបំផ្លាញ។ នៅប្រទេសកម្ពុជា CI ធ្វើការអភិរក្សធម្មជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជន។ ចំពោះកិច្ចការដែលបានធ្វើមាន គម្រោងកែច្នៃត្រីរបស់ស្ត្រី ការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ ការស្រាវជ្រាវជីវចម្រុះ និងការគាំទ្រអេកូទេសចរណ៍។

ស្វែងយល់បន្ថែម: CI

ស្វែងយល់បន្ថែម: CI

STIMSON គឺជាកន្លែងដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សន្តិសុខអន្តរជាតិ វិបុលភាព និងយុត្តិធម៌ តាមរយៈការស្រាវជ្រាវ ការវិភាគ ការចូលរួម និងការបង្កើតគោលនយោបាយ។ STIMSON បានធ្វើការលើបញ្ហាជាច្រើននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ នៅទីនោះ ពួកគេធ្វើការលើការការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទន្លេមេគង្គ និងគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ ហើយគម្រោងដែល STIMSON បានធ្វើមានដូចជា គម្រោងតំណភ្ជាប់អាងទន្លេមេគង្គ គម្រោងគោលនយោបាយទន្លេមេគង្គ War Legacies Working Group និង Southeast Asia Forum។

ស្វែងយល់បន្ថែម: STIMSON

ស្វែងយល់បន្ថែម: STIMSON

NTFP-EPគឺជាបណ្តាញសហការរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល សហគមន៍ និងប្រជាជននៅអាស៊ី ធ្វើការដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពសហគមន៍ដែលពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើដែលមានគោលដៅទាមទារសិទ្ធិអំណាចដល់សហគមន៍ដែលពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើ។​ ភាគច្រើន NTFP-EP ធ្វើការជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យអនុផលព្រៃឈើ និងការចិញ្វឹមជីវិតរបស់សហគមន៍ ដោយរួមបញ្ចូលវប្បធម៌ ប្រជាធិបតេយ្យ និងសមភាពយេនឌ័រ។ ចំពោះកិច្ចការងារដែល NTFP-EP បានធ្វើមានគម្រោងកសិកម្ម គម្រោងទឹកឃ្មុំ គំរោង CBE / LIVELIHOOD ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិរក្ស និងលើកកម្ពស់ជីវភាពសហគមន៍ និងគម្រោង CBET គឺជាគម្រោងសម្រាប់ជួយដល់ប្រជាជនក្នុងការពង្រឹងសេវាកម្មទេសចរណ៍។

ស្វែងយល់បន្ថែម: NTFP-EP

ស្វែងយល់បន្ថែម: NTFP-EP

Oxfam គឺជាសហករណ៍អន្តរជាតិនៃសាខាចំនួន ២០ ដែលប្រតិបត្តិការរួមគ្នានៅក្នុង ៩៤ ប្រទេស។ 

នៅប្រទេសកម្ពុជាអង្គការOxfam បានគាំទ្រការអភិវឌ្ឍប្រទេសអស់រយៈពេលជិត ៤ ទសវត្សហើយហើយវានៅតែបន្តដោយមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសស្ត្រី និងយុវជនក៏ដូចជាក្រុមដែលបាត់បង់ឱកាសដទៃទៀត។ ដើម្បីកសាងសង្គមដែលមានភាពធន់នឹងភាពក្រីក្រពីភាពក្រីក្រនិងភាពអយុត្តិធម៌។ មានសសរស្តម្ភកម្មវិធីចំនួន ៣ គឺភាពធន់ សំឡេងនៃការផ្លាស់ប្តូរ និងអភិបាលកិច្ចធនធានធម្មជាតិ។

ស្វែងយល់បន្ថែម: OXFAM

ស្វែងយល់បន្ថែម: OXFAM

IUCN គឺជាសហភាពអន្តរជាតិនៃអង្គការសមាជិកជាង ១៤០០ និងអ្នកជំនាញបរិស្ថានចំនួន ១៥.០០០ នាក់។ នៅប្រទេសកម្ពុជាIUCN កំពុងអនុវត្តគំរោងផ្សេងៗលើទឹកនិងដីសើម។ គំរោងទន្លេមេគង្គផ្តោតលើការពង្រឹងការបន្ស៊ាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយទាញយកផលប្រយោជន៍ពីតំបន់ដីសើមនៅក្នុងតំបន់មេគង្គ។ ការសន្ទនាអំពីការកសាងនិងអភិបាលកិច្ចទន្លេក្នុងអាងទន្លេសេកុងសេសាននិងស្រែពក (BRIDGE 3S) មានគោលបំណងបង្កើតពង្រីកនិងលើកកំពស់ចំណេះដឹងនិងក្របខ័ណ្ឌអ្នកដឹកនាំដើម្បីលើកកម្ពស់ចក្ខុវិស័យរួមគ្នាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ធនធានទឹកប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គ។ គម្រោងដែលបានបញ្ចប់កាលពីមុនផ្តោតលើការអភិរក្សសត្វផ្សោតឆ្លងដែនរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជានិងស្វែងរកការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវអេកូទេសចរណ៍និងធ្វើពិពិធកម្មជីវភាពរស់នៅក្នុងតំបន់ក្នុងតំបន់។

ស្វែងយល់បន្ថែម: IUCN

ស្វែងយល់បន្ថែម: IUCN

CBC គឺជាផ្នែកមួយរបស់នាយកដ្ឋានជីវវិទ្យាដែលស្ថិតក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញ មានគោលបំណងផ្ដល់ចំណេះដឹង ជំនាញ និងបទពិសោធន៍ ក្នុងការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ 

គោលបំណងរបស់ (CBC)គឺ ដើម្បីពង្រឹងការសម្រេចចិត្ត និងសកម្មភាពអភិរក្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្តល់ជូនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជំនាន់ថ្មីនូវជំនាញចាំបាច់ បទពិសោធន៍ ព័ត៌មាន ធនធាន និងការតភ្ជាប់ជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល មិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងវិស័យសិក្សា។ បច្ចុប្បន្នវាដើរតួជា“ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ការអប់រំក្រោយឧត្តមសិក្សា ការស្រាវជ្រាវអំពីជីវៈចម្រុះ និងការអភិរក្ស ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរទីភ្នាក់ងារ” ។ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នCBCបានធ្វើការស្រាវជ្រាវជាង ២០ ដែលទទួលបានជោគជ័យទាក់ទងនឹងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងមានការស្រាវជ្រាវសកម្មឱកាសនិយមផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់អាងទន្លេមេគង្គក្រោម។

ស្វែងយល់បន្ថែម: CBCRUPP

ស្វែងយល់បន្ថែម: CBCRUPP

គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ (MRC) គឺជាទីភ្នាក់ងារអាងទន្លេមេគង្គអន្តររដ្ឋាភិបាលតែមួយគត់សម្រាប់កិច្ចពិភាក្សា និងសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់អាងទន្លេមេគង្គក្រោមដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៥ ដោយផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គរវាងប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ ថៃ និងវៀតណាម។ អង្គការនេះដើរតួជាវេទិកាថ្នាក់តំបន់សម្រាប់ការទូតទឹកក៏ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលចំណេះដឹងនៃការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងតំបន់។ គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ជាង ៦ ទសវត្សរ៍នៅក្នុងតំបន់នេះដោយចាប់ផ្តើមពីឆ្នាំ ១៩៥៧ នៅពេលដែលវាចាប់ផ្តើមជីវិតជាគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គដែលបង្កើតដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ។

ស្វែងយល់បន្ថែម: MRC

ស្វែងយល់បន្ថែម: MRC

អង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធម្មជាតិ (WWF) គឺជាអង្គការអភិរក្សឯករាជ្យធំបំផុតរបស់ពិភពលោក។ WWF ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៨។ សព្វថ្ងៃនេះអង្គការ WWF-Cambodia កំពុងធ្វើការជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋានរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់វិស័យឯកជនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងដៃគូអភិរក្សជាច្រើនទៀតដើម្បីការពារជីវចម្រុះនិងធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់វាលទំនាបភាគខាងកើត (EPL) ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគីរីនិងទេសភាពព្រៃលិចទឹកព្រៃឈើមេគង្គ (MFF) ។ នៅខេត្តក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងជាជម្រករបស់ប្រភេទសត្វដែលជិតផុតពូជនៅទូទាំងពិភពលោក។ បេសកកម្មរបស់អង្គការ WWF នៅកម្ពុជាគឺដើម្បីធានាថានឹងមានការចូលរួមនិងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាជនទាំងអស់ដើម្បីអភិរក្សជីវចម្រុះសម្បូរបែបរបស់ប្រទេសនេះ។ 

ស្វែងយល់បន្ថែម: CEPA

ស្វែងយល់បន្ថែម: CEPA