សកម្មភាពពីរថ្ងៃរបស់ អេកូយុវទូត - Young Eco Ambassador នៅស្តង់របស់ #គម្រោងអច្ឆរិយភាពនៃទន្លេមេគង្គ នាកម្មវិធីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាខួបទី១១ ក្រោមប្រធានបទ “ជុំវិញទន្លេមេគង្គ”។

ចេញផ្សាយផ្សាយ៖ ០៤ កក្កដា ២០២២
#មាតិកាប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម 

🎬*English Below*🌺
ទាំងនេះជារូបភាពពីសកម្មភាពពីរថ្ងៃរបស់ អេកូយុវទូត – Young Eco Ambassadorនៅស្តង់របស់ #គម្រោងអច្ឆរិយភាពនៃទន្លេមេគង្គ នាកម្មវិធីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាខួបទី១១ ក្រោមប្រធានបទ “ជុំវិញទន្លេមេគង្គ”។🐬
🌿សូមទស្សនាដោយរីករាយ យើងសង្ឈឹមថាបងប្អូនសិក្សាបានច្រើនពីទន្លេមេគង្គ បរិស្ថាន និងជីវៈចម្រុះតាមរយៈការតាំងពិរព័ណ សំណួរចម្លើយពីទន្លេ វីដេអូខ្លី ព្រមទាំងខ្សែរភាពយន្តផងដែរ។
🐟These are some of our beautiful photos from the 2-day-activity of the Young Eco Ambassador at the Wonders of the Mekong’s Booth, the 11th Cambodia International Film Festival #MekongDiscoveryDays.🐬
🌿Please enjoy!
——
📸by Vireakboth Sokun, YEA Cambodia
👉Want to join Mother Earth Lovers Community? make it right here: https://t.me/youngecoambassadorcommunitygroup
0 Shares
Share