កិច្ចពិភាក្សាស្តីពី «ថែរក្សាទន្លេ ដើម្បីភពផែនដី»
RESTORE OUR EARTH, RESTORE OUR RIVER

ចេញផ្សាយផ្សាយ៖
រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អេកូយុវទូតកម្ពុជា
#មាតិកាប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម 

[English Below]
👉កិច្ចពិភាក្សាស្តីពី «ថែរក្សាទន្លេ ដើម្បីភពផែនដី»
តោះ! ចូលរួមស្តាប់ការចែករំលែករបស់វាគ្មិនទាក់ទងទៅនិងរឿងរ៉ាវជីវិត បទពិសោធន៍ការងារក្នុងការថែរក្សាធនធានធម្មជាតិដែលជាសម្បត្តិរួមរបស់យើង។ ចូលរួមស្តាប់ដើម្បីដឹងពីតួនាទី ទំនួលខុសត្រូវ និងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិរបស់យើង។ ✨🌍
🤩អេកូយុវទូតមានសេចក្ដីរីករាយក្នុងការណែនាំនូវគេហទំព័រ mekongwonders.org នេះដែលជាការតាំងចិត្តក្នុងការចូលរួមបន្ដការអប់រំផ្សព្វផ្សាយ លើកកម្ពស់ចំណេះដឹងទន្លេមេគង្គ ជីវៈចម្រុះ និងបរិស្ថានទៅកាន់ យុវជន និងប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនលាននាក់ទៀត។
សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ mekongwonders.org ដើម្បីស្វែងយល់ពីទន្លេមេគង្គ ចែករំលែកចំណេះដឹង ភ្ជាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ជាមួយនឹងទន្លេមេគង្គតាមរយៈរឿងរ៉ាវនានាពីអ្នកស្រាវជ្រាវ អ្នកអភិរក្ស ប្រជាជូលដ្ឋាន និងយុវជន ជាពិសេសការគាំទ្រនូវការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបទដែលផ្ដល់ផលវិជ្ជមានដល់ទន្លេមេគង្គ និងភពផែនដីមួយនេះ។ ✨🌍
👉ចលទៅកាន់គេហទំព័រ mekongwonders.org តាមតំណខាងក្រោម៖
ភាសាអង់គ្លេស៖ https://bit.ly/3tYlTCN
ភាសាខ្មែរ៖ https://bit.ly/2Pt1Ltk
—————————————————————————-
👉Online discussion about “Restore Our Earth, Restore Our River”
Let’s join the discussion to listen to our guest speakers sharing their personal stories, working experiences for taking part in preserving our common natural resources. Participate to know about responsibility and what we can do to protect our natural resources. ✨🌍
🤩Young Eco Ambassador is pleased to introduce the Mekong website mekongwonders.org for commitment to promoting education and knowledge about the Mekong river, biodiversity, and environment to youth and millions of Cambodian people.
Please visit mekongwonders.org to explore the Mekong river, sharing knowledge, connect Cambodian people with the Mekong river through the stories of researchers, conservationists, local people, and youth, especially supporting the behavioral changes which are giving a positive impact on the Mekong and Mother Earth. ✨🌍
👉Visit mekongwonders.org through the link below:
English version: https://bit.ly/3tYlTCN
Khmer version: https://bit.ly/2Pt1Ltk
0 Shares
Share