ការតាមដានផលចាប់ត្រីនៅជលផលបឹងទន្លេសាប

ចេញផ្សាយ​៖ ០៧​ មេសា ២០២២
ប្រភព៖ WoM
#មាតិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

អាជីវកម្មនេសាទត្រីដាយ (ដាយ) បានដំណើរការក្នុងទន្លេសាបនៃប្រទេសកម្ពុជាជាង១០០ឆ្នាំមកហើយ។ ក្រុមការងារនៃគម្រោងអច្ឆរិយភាពនៃទន្លេមេគង្គបានតាមដានការចាប់ត្រីនៅជលផលបឹងទន្លេសាបចាប់ពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២។
 
ក្រុមការងារបានកំណត់ និងវាស់វែងត្រីដើម្បីសិក្សាពីការបែងចែកទំហំនៃប្រភេទផ្សេងៗ និងតាមដានការផ្លាស់ប្តូរសមាសភាពចាប់ត្រីប្រចាំថ្ងៃ និងតាមច័ន្ទគតិ។
ព័ត៌មានពីការចាប់ត្រីក៏នឹងត្រូវបានគេប្រៀបធៀបទៅនឹងការវាស់ស្ទង់ hydroacoustic នៃបរិមាណត្រីនៅ dai ដើម្បីផ្តល់ការផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់ការស្ទង់មតិ hydroacoustic ។ ការសិក្សានេះបង្ហាញពីតម្លៃនៃការរួមបញ្ចូលការសិក្សាអំពីជលផលបែបប្រពៃណីជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ដើម្បីជួយតាមដានការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងវិស័យជលផលដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជា។ 
 
សូមអានបន្ថែមអំពីការស្រាវជ្រាវនៅទីនេះ៖ គេហទំព័រ Mekong Fish Network
សូមចែករំលែកការបង្ហោះនេះ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីការស្រាវជ្រាវជលផលដែលកំពុងបន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងតាមដានគម្រោងអច្ឆរិយភាពនៃទន្លេមេគង្គ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការសិក្សាអំពីទន្លេមេគង្គដែលយើងកំពុងធ្វើ!
0 Shares
Share