ទិវាទឹកពិភពលោក ២០២២

ចេញផ្សាយ៖ ២២ មីនា ២០២២
រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អេកូយុវទូតកម្ពុជា
#មាតិកាប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម

ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតម្រូវការទឹកកាន់តែកើនឡើង តើបងប្អូនធ្លាប់សួរខ្លួនឯពីការប្រើប្រាស់ទឹកប្រចាំថ្ងៃទេ? បងប្អូនខ្លះប្រើប្រាស់ច្រើនហួសហេតុ ឯបងប្អូនខ្លះស្ទើរតែគ្មានទឹកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ នេះមិនរាប់បញ្ចូលទាំងទឹកស្អាតផង។
តើហេតុអ្វីអ្នកត្រូវចូលរួមសន្សំសម្ចៃ​ និងថែរក្សាទឹក❓
ក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះទិវាទឹកពិភពលោកនឹងប្រារពឡើងក្នុងថ្ងៃទី២២​ ខែមីនាដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពី #ប្រជាជន2_2ពាន់លាននាក់ដែលរស់នៅដោយគ្មានលទ្ធភាពទទួលបានទឹកសុវត្ថិភាព😲 ក្រោមប្រធានបទ
“ទឹកក្រោមដី៖ ធ្វើឱ្យមើលមិនឃើញ ទៅជាមើលឃើញ”។
📌យើងចូលរួមប្រើប្រាស់ទឹកដោយសន្សំសម្ចៃទាំងអស់គ្នា!
សូមបញ្ចេញមតិ និងការតាំងចិត្តរបស់អ្នកខាងក្រោមណា!
💧Source: International Groundwater Resources Assessment Center (IGRAC)
0 Shares
Share