ទិវាសត្វស្លាបទេសន្តរប្រវេសន៍ពិភពលោកឆ្នាំ ២០២២

ចេញផ្សាយផ្សាយ៖ ១៤ ឧសភា ២០២២
រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អេកូយុវទូតកម្ពុជា
#មាតិកាប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម 

“ការបំពុលដោយពន្លឺ” ជាប្រធានបទស្នូលដែលកម្ពុជាផ្តោតលើ ដើម្បីអបអរទិវាសត្វស្លាបទេសន្តរប្រវេសន៍ពិភពលោកឆ្នាំនេះ!🎇
តើបងប្អូនដឹងទេថាពន្លឺជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានសម្រាប់ការធ្វើចរាចរណ៍ដោយសេរីរបស់បក្សី?
🦅🦉🦇🐦🦜
នេះជាមូលហេតុដែលក្នុងឆ្នាំនេះអង្គការសហប្រជាជាតិ🇺🇳គាំទ្រយុទ្ធនាការ« #ទិវាសត្វស្លាបទេសន្តរប្រវេសន៍ពិភពលោក១៤ឧសភា២០២២» ក្រោមពាក្យស្លោកផ្លូវការ “បន្ថយពន្លឺសម្រាប់បក្សីនៅពេលយប់!” ឆ្នាំនេះការផ្តោតសំខាន់នៃយុទ្ធនាការគឺទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការបំពុលពន្លឺលើសត្វស្លាបដែលធ្វើចំណាកស្រុក។🍁🍄☘️🎋
បើកផ្លូវអាកាសសម្រាប់សត្វស្លាបទេសន្តរប្រវេសន៍! សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្ពុជា!🇰🇭
0 Shares
Share