ទិវាអណ្តើកពិភពលោក ឆ្នាំ២០២២

ចេញផ្សាយផ្សាយ៖ ២៣ ឧសភា ២០២២
រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អេកូយុវទូតកម្ពុជា
#មាតិកាប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម 

យើងតែងតែឃើញបងអណ្តើកមុខស្រដៀងគ្នា​​​ដូចកូនភ្លោះ​​ តែតើបងប្អូនមានដឹងទេបងអណ្តើកមានបងប្អូនដល់ទៅជាង3️⃣0️⃣0️⃣ប្រភេទខុសគ្នា!
ដោយសារត្រូវបានជួញដូរដោយខុសច្បាប់ទាំងសាច់ ស្នូក និងស្បែករបស់គាត់ ដែលនាំឲ្យ🔺1️⃣2️⃣9️⃣ប្រភេទដែលកំពុងរង​ ​ គ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជ។
🕹តើយើងអាចធ្វើអ្វី​បាន?
ក្នុង #ទិវាអណ្តើកពិភពលោកនេះ​​ អេកូយុវទូតកម្ពុជា🍀​ សូមនាំ៥ចំណុចពីបងអណ្តើកដែលបងប្អូនគួរដឹងមកចែករំលែកជូនទាំងអស់គ្នា។
0 Shares
Share