មាតិកាប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម

សកម្មភាពពីរថ្ងៃរបស់ អេកូយុវទូត – Young Eco Ambassador នៅស្តង់របស់ #គម្រោងអច្ឆរិយភាពនៃទន្លេមេគង្គ នាកម្មវិធីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាខួបទី១១ ក្រោមប្រធានបទ “ជុំវិញទន្លេមេគង្គ”

អានបន្ដ

ការដកស្រង់រូបភាពខ្លះៗពីពិព័រណ៍រូបថតថ្មី “ទន្លេសាប៖ បេះដូងនៃទន្លេមេគង្គ” របស់អ្នកថតរូប លោក សូថេប គ្រីសាណាវ៉ារីន

អានបន្ដ

Research papers

The chapters in this volume provide an in-depth look at some of the key environmental and climate change issues faced by the Mekong Region and evaluate key findings and their implications for improved policies, based on the close engagement of the project teams with local and national policymakers and other partners. This volume highlights the range and intensity of these environmental challenges as well as provides recommendations for local, national and regional policymakers, donors and other actors involved in supporting sustainable development in the Mekong Region.

Written By: 
Krittasudthacheewa, C., H. Navy, B.D. Tinh, S. Voladet. 

Publication Date:
August 2019

Topic : Climate policy, Geopolitics, Participation, Food, Agriculture

This report describes the biomonitoring survey conducted in the dry season of 2017 in the Lower Mekong Basin which contributes to the evaluation of the overall ecological health of the river. The objectives of the report are to (i) describe the biological indicator groups sampled during 2017; (ii) use this information to derive biological indicators for the sites examined in 2017; and (iii) use biometric indicators to evaluate these sites.

Written By:

 The Mekong River Commission 
(MRC)

Publication Date:
October 2019

Topic:

Ecological Health, Biological Indicator, Biological Metric

The methods used for biomonitoring can be sophisticated, producing highly accurate results, but can also be simplified for communities to use. In countries where budgets for biomonitoring are low, using community-based biomonitoring systems can effectively and cheaply tell us about a river’s health.

Written By:

Dickens, Chris; Cox, Amy; Johnston, Robyn; Davison, Supatra; Henderson, Derin; Meynell, PJ; Shinde, Victor;

Publication Date:
2018

Topic:  

Mekong, Laos, River Monitoring, State of knowledge

This Report Identifies The Key Issues Around Sustainable Sediment Management In The Mekong River Basin Based On A Desk Study Review. The Study Seeks To Contribute To The Implementation Of The International Sediment Initiative (ISI) Of UNESCO’s International Hydrological Programme (IHP). It Is Also Expected That This Information Will Be Useful For Policymakers In The Region And Beyond, As Well As For External Donors To Improve The Targeting Of Support For Sediment Management Efforts In The Mekong Basin. The Study Identifies A Number Of The Key Messages On And Challenges Facing Sediment Management In The Mekong Basin.

Written By:

 Piman, T., Manish, S.

Publication Date: 
November 2017

Topic:

Ecosystems Food, Agriculture, Water Resources

This report explains in general terms some of the impacts of dams on fisheries and outlines some approaches to mitigation. The report aims to inform discussion on mitigation of impacts of new dams as well as to encourage mitigation of impacts caused by existing dams.

Written By :

Hortle, K.G., So Nam

Publication Date :
December 2017

Topic:

Environmental Engineering, Environmental Science, Environmental Management, Fisheries Management, Fish Biology

In order to address these challenges, the focus of this report is twofold. Firstly, to conduct a literature review on rice productivity in Cambodia to ascertain what data is already available and to identify constraints, challenges and options to increase rice productivity. Secondly, to measure actual crop water use through direct and indirect approaches on a dry season rice crop in 2012 and to calculate water productivity indices.

The literature review highlights that from the very limited data for Cambodia (and indeed for the neighbouring countries), that it lags behind its Asian neighbours both in terms of physical productivity and water productivity by up to 50%…..

Written By: 
David Smith & Evan Christen

Publication Date:
November 2013

Topic: Agriculture

This study has considered the likely impacts of building dams on the Mekong, using various scenarios based upon current proposals and plans. These impacts include the likely effect of such dams on fish migration to and from their spawning grounds; the subsequent effect on breeding and therefore revised prediction of fish stocks; the potential changes to food security arising from changes to yields on capture fisheries, and lastly, the potential impacts to the diet and nutrition, focusing particularly on those who depend on fish for essential elements of their intake. Full report from: Cambodia Nutrition Community Library

Written By:

Inland Fisheries Research and Development Institute (IFReDI)

Publication Date:
November 2012

Topic:

Dam, Fish Migration, Fish Stocks, Food and Nutrient Security

The objective of this research is to provide an understanding of natural hazards in Stung Treng as well as give a broader picture of disaster risks in the north-eastern region of Cambodia in conjunction with similar vulnerability mapping projects that were carried out in 2009 in the provinces of Ratanakiri and Mondulkiri. Stung Treng is exposed to seasonal floods from the Mekong as well as severe floods from tropical storms and depressions, as identified by the Strategic National Action Plan for Disaster Risk Reduction 2008-2013 (SNAP). The province is also exposed to seasonal drought for years but prior to the research, there was little documentation on its manifestations, frequency, and impacts. Insect infestation was also not considered a major natural hazard in the province.

Written By:

Hing, P., Kathlyn,K.H. Sumaylo., Bo, S., Sras, P

Publication Date:
November 2010 

Topic :

Environmental Sustainability, Decentralization, Disaster Risk Assessment, Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation (DRR & CCA), North-East Cambodia

ស្ថាប័នធ្វើការលើទន្លេមេគង្គ

International Rivers ធ្វើការជាមួយបណ្តាញអន្តរជាតិដែលប្រជាជនមានការរងផលប៉ះពាល់ដោយទំនប់ អង្គការមូលដ្ឋាន បរិស្ថាន អ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស និងអ្នកដទៃទៀតដែលប្តេជ្ញាបញ្ឈប់គម្រោងទន្លេ។ IR ក៏ដើរតួរនាទីជាអ្នកការពារទន្លេ និងសិទ្ធិរបស់សហគមន៍ដែលពឹងផ្អែកលើទន្លេ ដូចជា នៅចិន អាហ្វ្រីក អាមេរិចឡាទិន អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងអាស៊ីខាងត្បូង។ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ គេបានធ្វើយុទ្ធនាការនៅតំបន់មួយចំនួនដូចជា ទំនប់ទន្លេមេគង្គ  ទំនប់សម្បូរ  បណ្ដាញអគ្គិសនីទន្លេមេគង្គ  ទំនប់អាងទន្លេសេកុង  សេសាន  ស្រែពក និងជ្រៃអារ៉ែង..។ ហើយក៏ឃើញមានគម្រោងមួយចំនួនដែរដូចជា គម្រោងតភ្ជាប់ថាមពលអគ្គិសនីឡាវ – វៀតណាម។

ស្វែងយល់បន្ថែម: IR

ស្វែងយល់បន្ថែម: IR

សមាគមន៍ថែរក្សាបរិស្ថាន និងវប្បធម៌បង្កើតឡើងដោយអ្នកស្រលាញ់បរិស្ថាន និងដើម្បីថែរក្សាធនធានធម្មជាតិ។  CEPA មានភារកិច្ច៤យ៉ាងគឺ ធ្វើការជាមួយស្ថាប័នគ្រប់កម្រិតដើម្បីលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ សង្គម វប្បធម៌ តាមរយៈ សកម្មភាពការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មាននិងចំណេះដឹង   ការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្នុងសហគមន៍ និងមានសមភាពរវាងបុរសនិងស្រ្ដី ការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រជាជនក្នុងសហគមន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ និងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងក្នុងសង្គម និងថែរក្សាវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើម។ ចំពោះសកម្មភាពដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទន្លេមេគង្គវិញមានដូចជា៖ គម្រោងទេសចរណ៍ធម្មជាតិ និងគម្រោងគ្រប់គ្រងទឹកទន្លេប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

ស្វែងយល់បន្ថែម: CEPA

ស្វែងយល់បន្ថែម: CEPA

ក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា (CRDT) គឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ដែលធ្វើការក្នុងតំបន់ចំនួន៣ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជា ខេត្តក្រចេះ ស្ទឹងត្រែង និងមណ្ឌលគិរី ដែលផ្ដោតសំខាន់លើការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រ និងបញ្ហាបរិស្ថាន។  គោលបំណងរបស់ អភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា គឺធ្វើការអភិវឌ្ឍជីវភាពរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការរៀបចំសហគមន៍ បង្កើនអាជីវកម្ម និងការពារបរិស្ថាន។ ក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជាបានធ្វើការលើគម្រោងជាច្រើន ប៉ុន្តែកិច្ចការដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទន្លេមេគង្គមានដូចជា ការអភិរក្សសត្វផ្សោត ការបំពុលទឹក និងការកែលំអជីវភាពរស់នៅប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់សហគមន៍នៅតាមដងទន្លេមេគង្គ។ Mekong Fish Network (MFN) គឺជាសមាគមស្ម័គ្រចិត្តរបស់ប្រជាជន ដែលមានទំនោរលើការពង្រីកចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភេទត្រី ជាពិសេសប្រភេទត្រីក្នុងអាងទន្លេមេគង្គ។​ គោលដៅរបស់ MFN ​គឺកសាងសមត្ថភាពរបស់ប្រជាជន និងស្ថាប័នក្នុងតំបន់ សម្របសម្រួលកិច្ចពិភាក្សា និងកិច្ចសហការឆ្លងព្រំដែន និងបង្កើតទំនាក់ទំនងដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងដែលមាន។​ MFN បានបង្កើតគម្រោង ការគ្រប់គ្រងការអភិរក្សជលផលប្រកបដោយនិរន្តរភាព តាមរយៈវិធីសាស្ត្ររួមគ្នា នៅក្នុងតំបន់ពីរគឺ សហគមន៍នេសាទពាមបាងសែនជ័យ និងដូនសួងសែនជ័យ នៅឃុំពាមបាង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ ហើយគោលបំណងរបស់គម្រោងគឺដើម្បីពង្រីក និងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរួមក្នុងចំណោមអ្នកពាក់ព័ន្ធ ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងតំបន់អភិរក្ស និងធនធានជលផល និងដើម្បីពង្រីក និងពង្រឹងការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ននៃសហគមន៍នេសាទ (CFis) ។ស្វែងយល់បន្ថែម: MekongFishNetwork

ស្វែងយល់បន្ថែម: MekongFishNetwork

CI គឺជាអង្គការអន្តរជាតិដែលធ្វើការនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលធម្មជាតិត្រូវបានបំផ្លាញ។ នៅប្រទេសកម្ពុជា CI ធ្វើការអភិរក្សធម្មជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជន។ ចំពោះកិច្ចការដែលបានធ្វើមាន គម្រោងកែច្នៃត្រីរបស់ស្ត្រី ការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ ការស្រាវជ្រាវជីវចម្រុះ និងការគាំទ្រអេកូទេសចរណ៍។

ស្វែងយល់បន្ថែម: CI

ស្វែងយល់បន្ថែម: CI

STIMSON គឺជាកន្លែងដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សន្តិសុខអន្តរជាតិ វិបុលភាព និងយុត្តិធម៌ តាមរយៈការស្រាវជ្រាវ ការវិភាគ ការចូលរួម និងការបង្កើតគោលនយោបាយ។ STIMSON បានធ្វើការលើបញ្ហាជាច្រើននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ នៅទីនោះ ពួកគេធ្វើការលើការការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទន្លេមេគង្គ និងគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ ហើយគម្រោងដែល STIMSON បានធ្វើមានដូចជា គម្រោងតំណភ្ជាប់អាងទន្លេមេគង្គ គម្រោងគោលនយោបាយទន្លេមេគង្គ War Legacies Working Group និង Southeast Asia Forum។

ស្វែងយល់បន្ថែម: STIMSON

ស្វែងយល់បន្ថែម: STIMSON

NTFP-EPគឺជាបណ្តាញសហការរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល សហគមន៍ និងប្រជាជននៅអាស៊ី ធ្វើការដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពសហគមន៍ដែលពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើដែលមានគោលដៅទាមទារសិទ្ធិអំណាចដល់សហគមន៍ដែលពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើ។​ ភាគច្រើន NTFP-EP ធ្វើការជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យអនុផលព្រៃឈើ និងការចិញ្វឹមជីវិតរបស់សហគមន៍ ដោយរួមបញ្ចូលវប្បធម៌ ប្រជាធិបតេយ្យ និងសមភាពយេនឌ័រ។ ចំពោះកិច្ចការងារដែល NTFP-EP បានធ្វើមានគម្រោងកសិកម្ម គម្រោងទឹកឃ្មុំ គំរោង CBE / LIVELIHOOD ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិរក្ស និងលើកកម្ពស់ជីវភាពសហគមន៍ និងគម្រោង CBET គឺជាគម្រោងសម្រាប់ជួយដល់ប្រជាជនក្នុងការពង្រឹងសេវាកម្មទេសចរណ៍។

ស្វែងយល់បន្ថែម: NTFP-EP

ស្វែងយល់បន្ថែម: NTFP-EP

Oxfam គឺជាសហករណ៍អន្តរជាតិនៃសាខាចំនួន ២០ ដែលប្រតិបត្តិការរួមគ្នានៅក្នុង ៩៤ ប្រទេស។ 

នៅប្រទេសកម្ពុជាអង្គការOxfam បានគាំទ្រការអភិវឌ្ឍប្រទេសអស់រយៈពេលជិត ៤ ទសវត្សហើយហើយវានៅតែបន្តដោយមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសស្ត្រី និងយុវជនក៏ដូចជាក្រុមដែលបាត់បង់ឱកាសដទៃទៀត។ ដើម្បីកសាងសង្គមដែលមានភាពធន់នឹងភាពក្រីក្រពីភាពក្រីក្រនិងភាពអយុត្តិធម៌។ មានសសរស្តម្ភកម្មវិធីចំនួន ៣ គឺភាពធន់ សំឡេងនៃការផ្លាស់ប្តូរ និងអភិបាលកិច្ចធនធានធម្មជាតិ។

ស្វែងយល់បន្ថែម: OXFAM

ស្វែងយល់បន្ថែម: OXFAM

IUCN គឺជាសហភាពអន្តរជាតិនៃអង្គការសមាជិកជាង ១៤០០ និងអ្នកជំនាញបរិស្ថានចំនួន ១៥.០០០ នាក់។ នៅប្រទេសកម្ពុជាIUCN កំពុងអនុវត្តគំរោងផ្សេងៗលើទឹកនិងដីសើម។ គំរោងទន្លេមេគង្គផ្តោតលើការពង្រឹងការបន្ស៊ាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយទាញយកផលប្រយោជន៍ពីតំបន់ដីសើមនៅក្នុងតំបន់មេគង្គ។ ការសន្ទនាអំពីការកសាងនិងអភិបាលកិច្ចទន្លេក្នុងអាងទន្លេសេកុងសេសាននិងស្រែពក (BRIDGE 3S) មានគោលបំណងបង្កើតពង្រីកនិងលើកកំពស់ចំណេះដឹងនិងក្របខ័ណ្ឌអ្នកដឹកនាំដើម្បីលើកកម្ពស់ចក្ខុវិស័យរួមគ្នាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ធនធានទឹកប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គ។ គម្រោងដែលបានបញ្ចប់កាលពីមុនផ្តោតលើការអភិរក្សសត្វផ្សោតឆ្លងដែនរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជានិងស្វែងរកការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវអេកូទេសចរណ៍និងធ្វើពិពិធកម្មជីវភាពរស់នៅក្នុងតំបន់ក្នុងតំបន់។

ស្វែងយល់បន្ថែម: IUCN

ស្វែងយល់បន្ថែម: IUCN

CBC គឺជាផ្នែកមួយរបស់នាយកដ្ឋានជីវវិទ្យាដែលស្ថិតក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញ មានគោលបំណងផ្ដល់ចំណេះដឹង ជំនាញ និងបទពិសោធន៍ ក្នុងការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ 

គោលបំណងរបស់ (CBC)គឺ ដើម្បីពង្រឹងការសម្រេចចិត្ត និងសកម្មភាពអភិរក្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្តល់ជូនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជំនាន់ថ្មីនូវជំនាញចាំបាច់ បទពិសោធន៍ ព័ត៌មាន ធនធាន និងការតភ្ជាប់ជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល មិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងវិស័យសិក្សា។ បច្ចុប្បន្នវាដើរតួជា“ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ការអប់រំក្រោយឧត្តមសិក្សា ការស្រាវជ្រាវអំពីជីវៈចម្រុះ និងការអភិរក្ស ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរទីភ្នាក់ងារ” ។ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នCBCបានធ្វើការស្រាវជ្រាវជាង ២០ ដែលទទួលបានជោគជ័យទាក់ទងនឹងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងមានការស្រាវជ្រាវសកម្មឱកាសនិយមផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់អាងទន្លេមេគង្គក្រោម។

ស្វែងយល់បន្ថែម: CBCRUPP

ស្វែងយល់បន្ថែម: CBCRUPP

គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ (MRC) គឺជាទីភ្នាក់ងារអាងទន្លេមេគង្គអន្តររដ្ឋាភិបាលតែមួយគត់សម្រាប់កិច្ចពិភាក្សា និងសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់អាងទន្លេមេគង្គក្រោមដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៥ ដោយផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គរវាងប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ ថៃ និងវៀតណាម។ អង្គការនេះដើរតួជាវេទិកាថ្នាក់តំបន់សម្រាប់ការទូតទឹកក៏ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលចំណេះដឹងនៃការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងតំបន់។ គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ជាង ៦ ទសវត្សរ៍នៅក្នុងតំបន់នេះដោយចាប់ផ្តើមពីឆ្នាំ ១៩៥៧ នៅពេលដែលវាចាប់ផ្តើមជីវិតជាគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គដែលបង្កើតដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ។

ស្វែងយល់បន្ថែម: MRC

ស្វែងយល់បន្ថែម: MRC

អង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធម្មជាតិ (WWF) គឺជាអង្គការអភិរក្សឯករាជ្យធំបំផុតរបស់ពិភពលោក។ WWF ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៨។ សព្វថ្ងៃនេះអង្គការ WWF-Cambodia កំពុងធ្វើការជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋានរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់វិស័យឯកជនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងដៃគូអភិរក្សជាច្រើនទៀតដើម្បីការពារជីវចម្រុះនិងធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់វាលទំនាបភាគខាងកើត (EPL) ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគីរីនិងទេសភាពព្រៃលិចទឹកព្រៃឈើមេគង្គ (MFF) ។ នៅខេត្តក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងជាជម្រករបស់ប្រភេទសត្វដែលជិតផុតពូជនៅទូទាំងពិភពលោក។ បេសកកម្មរបស់អង្គការ WWF នៅកម្ពុជាគឺដើម្បីធានាថានឹងមានការចូលរួមនិងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាជនទាំងអស់ដើម្បីអភិរក្សជីវចម្រុះសម្បូរបែបរបស់ប្រទេសនេះ។ 

ស្វែងយល់បន្ថែម: CEPA

ស្វែងយល់បន្ថែម: CEPA

ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្ដិ

អនុក្រឹត​លេខ១០០៦ អនក្របក ស្តី​ពី​ការ​ផ្ទេរ​គណៈ​កម្មការ​អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍ​តំបន់​ទេសចរណ៍​សត្វ​ផ្សោត​ទន្លេមេគង្គ

អនុក្រឹត្យនេះត្រូវបានចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងការសំរេចចិត្តចាត់ចែងការទទួលខុសត្រូវ និងការពារទីជម្រករបស់ផ្សោតក្បាលត្រឡោក។

អនុក្រឹតលេខ១៥៥ អនក្របក ស្តីពីការបង្កើតតំបន់គ្រប់គ្រងនិងការពារសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គ

អនុក្រឹត្យនេះត្រូវបានចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយមានការសម្រេចបង្កើតតំបន់គ្រប់គ្រងនិងតំបន់ការពារសម្រាប់ផ្សោតក្បាលត្រឡោកដែលជាជីវចម្រុះធម្មជាតិសម្រាប់គោលបំណងអេកូទេសចរណ៍និងអភិរក្សប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

អនុក្រឹត្យលេខ២៣៥ អនក្របក ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធលូ និងប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់

អនុក្រឹត្យនេះមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធលូ និងប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព តម្លាភាព និងគណនេយ្យភាព សំដៅធានាបាននូវសុវត្ថភាពសាធារណៈ និងការអភិរក្សជីវចម្រុះ។

អនុក្រឹត្យលេខ ១៧៤អនក្របក ​ស្តីពី​ ការបង្កើតតំបន់ការពារទេសភាព​ បឹងលំកុដ​

អនុក្រឹត្យនេះមានគោលបំណងការបង្កើតតំបន់ការពារទេសភាព​ បឹងលំកុដ​ ដែលមានទំហំផ្ទៃដី​ ១១០,៩១​ ហិកតា​ ដែលស្ថិតក្នុងភូមិសាស្រ្ត​ ឃុំសេដា​ ស្រុកលំផាត់​ ខេត្ត​រតនគិរី។ ការ​បង្កើត​តំបន់​នេះ​គឺ​ ដើម្បី​ធានា​កិច្ច​គាំពារ​បរិស្ថាន​ ការ​អភិរក្ស​ប្រព័ន្ធ​អេកូឡូស៊ី​ និង​ការ​ប្រើប្រាស់​ធនធានធម្មជាតិ​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​។

អនុក្រឹត្យលេខ១៦៨ អនក្របក ស្តីពីការគ្រប់គ្រងថង់ប្លាស្ទិក

អនុក្រឹត្យនេះត្រូវបានចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយមានការសម្រេចបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពនៃការកាត់បន្ថយប្លាស្ទិចលើការនាំចូលការផលិតការចែកចាយនិងការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិចក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សុខភាពសាធារណៈបរិស្ថាននិងសោភ័ណភាព។