តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើព្រៃលិចទឹកទន្លេមេគង្គរលំអស់?​

ចេញផ្សាយផ្សាយ៖ ១១​ កក្កដា ២០២២
#មាតិកាប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម 

*English Below* #WhatIF⁉️
🌳ជាង២០ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ព្រៃលិចទឹកទន្លេមេគង្គរលំកាន់តែច្រើនឡើង គួរឲ្យព្រួយបារម្ភ តើនេះជាកំហុកអ្នកណា? កំហុសខ្ញុំឬ? តើអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវរនាបបាក់នេះ? ខ្ញុំ ឬជាកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ខ្ញុំ?
—————
🍀មួយរយៈចុងក្រោយនេះ ប្រជាពលរដ្ឋ និងអ្នកជំនាញសង្កេតឃើញថាព្រៃលិចទឹកទន្លេមេគង្គ ចាប់ផ្តើមងាប់ និងរលំដួលដេសដាសពេញទន្លេដែលបង្ក ជាក្តីព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសម្ចាស់ផ្ទះដែលទទួលផលដោយផ្ទាល់ពីព្រៃ និងទន្លេតែម្តង។
🤔មានមតិខ្លះថាហេតុផលដោយសារសកម្មភាពមនុស្ស និងមតិខ្លះថាមកពីធម្មជាតិ ហើយមតិខ្លះថាជាកត្តាគួបផ្សំរវាងមនុស្ស និងធម្មជាតិ។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីបញ្ហានេះបងប្អូនអាចទស្សនាវីដេអូដែលផលិតដោយគម្រោងអច្ឆរិយភាពនៃទន្លេមេគង្គតាមលីងខាងក្រោម៖ https://www.youtube.com/watch?v=xYTUUDY1Hwo
🌸🥹ទោះបីកើតដោយកក្តាអ្វីក៏ដោយ តើបងប្អូនធ្លាប់ស្រមៃដល់ថ្ងៃចង់ក្រោយដែលព្រៃលិចទឹកទន្លេមេគង្គរលំអស់ តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង?
——–
🌳In the past 20-year, there are more and more flooded trees collapsed in the Mekong river, who is this fault? Is it mine? Who is responsible for this? Us or our next generation?
—————
🍀Recently, both local communities and experts observe that the Mekong flooded forests collapse rapidly which spots their huge concerns on that. Some people believe it results from either man-made or nature-made while some think it’s both. How about you?
🤔If you want to explore more about the causes of tree collapse in the Mekong river, please check out this video: https://www.youtube.com/watch?v=xYTUUDY1Hwo
🌸Get back! No matter what factors caused this collapse, have you ever thought of the day that all Mekong flooded trees collapsed? And what would be happened?
🌏Want to join Mother Earth Lovers Community? make it right here: https://t.me/youngecoambassadorcommunitygroup
0 Shares
Share