សកម្មភាពចំនួន🔟ដែលបងប្អូនអាចចូលរួមរក្សាព្រៃឈើបាន!

ចេញផ្សាយផ្សាយ៖ ២៧ មេសា ២០២២
រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អេកូយុវទូតកម្ពុជា
#មាតិកាប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម 

🌦រសៀលរាបលិច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រលកបោកច្រាំង​​​ ជិះទូកមើលថ្ងែលិច​​ ស្របចុងឈើ​ ក្នុងចិត្តមានសំណួរចាំចម្លើយ🌈-តើបងប្អូនធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថា​​​ ឬឮមតិលើកឡើងថាព្រៃឈើកាន់តែបាត់បង់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទេ?
ហើយបងប្អូនតែងតែមានកូនចិត្តថាចង់ចូលរួមជាចំណែកណាមួយ #ក្នុងសកម្មភាពរក្សាព្រៃឈើដើម្បីតបស្នងគុណដល់អ្នកម៉ែភពផែនដីមែនទេ?🌍🌳🦋
ខាងក្រោមនេះជាសកម្មភាពចំនួន🔟ដែលបងប្អូនអាចចូលរួមរក្សាព្រៃឈើបាន!
(https://treefoundation.org/10-things-you-can-do-to-save…/)
0 Shares
Share