ចេញផ្សាយ៖ ២៩ មីនា ២០២២
រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អេកូយុវទូតកម្ពុជា
#មាតិកាប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម 

វេលានេះ🎙#YEAបក្សីទឹកPodcast ពិតជាមានសេចក្តីរំភើប ដែលបានសន្ទនាជាមួយបងកុកទេព ក្រោយពីបែកគ្នាមួយរយៈធំ។ 🌳🦩
📟បើបងប្អូនចង់ដឹងថាពួកយើងជជែកគ្នាពីអ្វីខ្លះ សូមអានទម្រង់សន្ទនាខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាណា។
 
0 Shares
Share