អបអរសាទរទិវាដីសើមពិភពលោក២០២២🌲🌊

ចេញផ្សាយផ្សាយ៖ ០២ កុម្ភៈ ២០២២
រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អេកូយុវទូតកម្ពុជា
#មាតិកាប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម 

[តោះយើង! អបអរសាទរទិវាដីសើមពិភពលោក២០២២!]

មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានកំណត់ថ្ងៃទី ០២ ខែកុម្ភៈ ប្រកាសការប្រារព្ធទិវាដីសើមពិភពលោក បន្ទាប់ពីការអនុម័តអនុសញ្ញារ៉ាមសារស្តីពីដីសើមក្នុងឆ្នាំ ១៩៧១ នៅទីក្រុងរ៉ាមសាររបស់អ៊ីរ៉ង់។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំយុទ្ធនាការរបស់ទិវាដីសើមពិភពលោកត្រូវបានប្រារព្ធឡើងយ៉ាងឱឡារិកក្រោមប្រធានបទផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីអំពាវនាវ តស៊ូមតិ និងពង្រឹងអំណាចក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនានា ដើម្បីជួយសង្គ្រោះតំបន់ដីសើមជុំវិញពិភពលោក។ ហើយប្រធានបទក្នុងគំរប់ខួបទី៥១នេះគឺ “សកម្មភាពដីសើមសម្រាប់មនុស្ស និងធម្មជាតិ” ។

#WetlandAction4PeopleandNature #Act4Wetland #WWD22 #TogetherActions4WetlandProtection #CelebrationDay #WoM #YEA_Cambodia

0 Shares
Share