តោះជួបបងប៉ាសាណាកមេគង្គ

ចេញផ្សាយផ្សាយ៖ ២៦ កក្កដា ២០២២
#មាតិកាប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម 

*English Below* 

😱ពុទ្ធោ! បាត់ខ្លួនជាច្រើនឆ្នាំ! ពេលនេះបានប្រទះឃើញដោយប្រជានេសាទនៅខេត្តស្ទឹងត្រែង។🐟

📻វេលានេះ #YEAពីនេះពីនោះនៅទន្លេPodcast ពិតជាមានសេចក្តីរំភើប ភ្ជាប់ទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ #តោះជួបបងប៉ាសាណាកមេគង្គលើក្រោយពីបែកគ្នាជាង៣ទស្សវត្តន៍ #ទម្រង់ការសន្ទនា🎙 និងចាប់ផ្តើមសន្ទនាជាមួយគាត់ដើម្បីរៀនសូត្រពីគាត់ ការរស់នៅ ពីទន្លេមេគង្គ និងទន្លេសេសាននាខេត្តស្ទឹងត្រែង។🍀

📟 បើបងប្អូនចង់ដឹងថាពួកយើងជជែកគ្នាពីអ្វីខ្លះ សូមអានទម្រង់សន្ទនាខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាណា។

————-

😱Long Time No See, bong Giant Salmon Carp!🐟

📻This month, YEA would like to introduce bong #GiantSalmonCarp thru

#LetsConverseWithGiantSalmonCarp #ScriptVerson 

#YEAFromtheRiverPodcast🎙 is pleased to reconnect Bong Giant Salmon Carp from the #Mekong to everyone. That’s exciting and wonderful.🍀

📟If you are wondering what we are discussing about, please read the conversation below na.

==========

🐸Please join this Telegram Link for Mother Earth Lovers Community: https://t.me/youngecoambassadorcommunitygroup

🐠Source: វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ជលផលទឹកសាប (IFReDI) និងសៀវភៅផាត់ពណ៌រូបត្រី។

#BongGreaterAdjudtantTalks #MekongConservation

#ProtectedSpecies #WoM #YEA_Cambodia

0 Shares
Share