លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ

“លក្ខខណ្ឌ” គ្រប់គ្រងរបៀបដែលគេហទំព័រ mekongwonders.org ប្រមូលរក្សាទុក និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលប្រមូលបានពីអ្នកប្រើប្រាស់នៃគេហទំព័រ mekongwonders.org (“ គេហទំព័រ”) ដំណើរការដោយអេកូយុវទូតកម្ពុជា  (YEA Cambodia) ។ គោលការណ៍ឯកជននេះអនុវត្តចំពោះគេហទំព័រនិងមាតិកាទាំងអស់ដែលផ្តល់ដោយគេហទំព័រ mekongwonders.org ។

ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន

យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនពីអ្នកប្រើប្រាស់តាមរបៀបផ្សេងៗគ្នារាប់បញ្ចូលប៉ុន្តែមិនមានកំណត់នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ទស្សនាគេហទំព័ររបស់យើងជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានបំពេញបែបបទ ហើយភ្ជាប់ជាមួយសកម្មភាពសេវាកម្មលក្ខណៈពិសេស ឬធនធានផ្សេងទៀត អាចប្រើបាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចត្រូវបានស្នើសុំឈ្មោះអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល។ ទោះយ៉ាងណាអ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងដោយអនាមិក។ យើងនឹងប្រមូលព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនពីអ្នកប្រើប្រាស់ប្រសិនបើពួកគេបញ្ជូនព័ត៌មានទាំងនោះមកយើងដោយស្ម័គ្រចិត្ត។ អ្នកប្រើប្រាស់តែងតែបដិសេធផ្តល់ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនលើកលែងតែវាអាចរារាំងពួកគេពីការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទាក់ទងនឹងគេហទំព័រជាក់លាក់។

ព័ត៌មានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណមិនផ្ទាល់ខ្លួន

យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណមិនផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលណាដែលពួកគេប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយគេហទំព័ររបស់យើង។ ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណដែលមិនមែនជាលក្ខណៈបុគ្គលអាចរួមបញ្ចូលឈ្មោះកម្មវិធីរុករកប្រភេទកុំព្យូទ័រនិងព័ត៌មានបច្ចេកទេសអំពីអ្នកប្រើប្រាស់មធ្យោបាយនៃការភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើងដូចជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនិងអ្នកផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតដែលបានប្រើប្រាស់និងព័ត៌មានស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត។

មាតិកា

យើងគោរពសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អ្នកដទៃ។ វាជាគោលការណ៍របស់យើងក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការអះអាងណាមួយដែលខ្លឹមសារដែលបានផ្សព្វផ្សាយលើសេវាកម្មរំលោភលើការរក្សាសិទ្ធិ ឬកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀត ( ការរំលោភ) របស់បុគ្គល ឬអង្គភាពណាមួយ។

គេហទំព័រ Mekong Wonders មានសិទ្ធិ ប៉ុន្តែមិនមានកាតព្វកិច្ចតាមដាននិងកែសម្រួលមាតិកាទាំងអស់ដែលផ្តល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់។ លើសពីនេះទៀតមាតិកាដែលរកឃើញនៅលើឬតាមរយៈគេហទំព័រនេះ (ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយផលិតដោយគេហទំព័រ Mekong Wonders ឬអេកូយុវទូតកម្ពុជានៅក្នុងការពិពណ៌នាណាមួយ) គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេហទំព័រ Mekong Wonders ឬត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយការអនុញ្ញាត។ អ្នកមិនអាចចែកចាយកែប្រែបញ្ជូនបន្តប្រើទាញយកផ្ញើសារឡើងវិញ ឬប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារដែលបាននិយាយទោះបីជាផ្នែកខ្លះឬមួយផ្នែកសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម ឬសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីយើង។

ខូឃីស៍គេហទំព័រ

គេហទំព័ររបស់យើងអាចប្រើ ខូឃីស៍ ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់។ កម្មវិធីរុករកគេហទំព័ររបស់អ្នកប្រើដាក់ខូឃីស៍នៅលើដ្រាយវ៍រឹងរបស់ពួកគេសម្រាប់គោលបំណងរក្សាកំណត់ត្រាហើយពេលខ្លះដើម្បីតាមដានព័ត៌មានអំពីពួកគេ។ អ្នកប្រើអាចជ្រើសរើសកំណត់កម្មវិធីរុករកគេហទំព័ររបស់ពួកគេដើម្បីបដិសេធខូឃីស៍ឬដើម្បីប្រាប់អ្នកនៅពេលដែលកំពុងផ្ញើខូគី។ ប្រសិនបើពួកគេធ្វើដូច្នេះសូមកត់សម្គាល់ថាផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័រអាចមិនដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។

របៀបដែលយើងប្រើព័ត៌មានដែលប្រមូលបាន

គេហទំព័ររបស់យើងអាចប្រមូលយកព៍ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណង៖ 

-ដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែលតាមកាលកំណត់

យើងអាចប្រើអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការសាកសួរសំនួរនិង / ឬសំណូមពរផ្សេងៗរបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់សំរេចចិត្តជ្រើសរើសចូលក្នុងបញ្ជីសារអេឡិចត្រូនិករបស់យើងពួកគេនឹងទទួលបានអ៊ីមែលដែលអាចរាប់បញ្ចូលទាំងព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនការអាប់ដេតព័ត៌មានទាក់ទងនឹងផលិតផលឬសេវាកម្ម។ ល។ ឈប់ជាវការណែនាំនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃអ៊ីមែលនីមួយៗ។

របៀបដែលយើងការពារព័ត៌មានរបស់អ្នក

យើងទទួលយកការប្រមូលទិន្នន័យការអនុវត្តន៍ការរក្សាទុកនិងដំណើរការនិងវិធានការសន្តិសុខដើម្បីការពារពីការចូលប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតការផ្លាស់ប្តូរការបង្ហាញឬការបំផ្លាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឈ្មោះអ្នកប្រើពាក្យសម្ងាត់ព័ត៌មានប្រតិបត្តិការនិងទិន្នន័យដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

ចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

យើងមិនលក់ពាណិជ្ជកម្ម ឬជួលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើទៅអ្នកផ្សេងឡើយ។ យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្ររួមមិនទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនទាក់ទងនឹងភ្ញៀវទេសចរ និងអ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយដៃគូអាជីវកម្មដៃគូពាក់ព័ន្ធ និងអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានគោលបំណងដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ។ គ្រប់គ្រងសកម្មភាពក្នុងនាមយើងដូចជាការផ្ញើព្រឹត្តិប័ត្រឬការស្ទង់មតិ។ យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយតតិយជនទាំងនេះសម្រាប់គោលបំណងមានកំណត់ទាំងនោះដែលបានផ្តល់ជូនអ្នកនូវការអនុញ្ញាតរបស់អ្នក។

គេហទំព័រភាគីទីបី

អ្នកប្រើប្រាស់អាចស្វែងរកការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬខ្លឹមសារផ្សេងទៀតនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគេហទំព័រ និងសេវាកម្មរបស់ដៃគូអ្នកផ្គត់ផ្គង់អ្នកផ្សព្វផ្សាយអ្នកឧបត្ថម្ភអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណនិងភាគីទីបី។ យើងមិនគ្រប់គ្រងមាតិកា ឬតំណភ្ជាប់នានាដែលមាននៅលើគេហទំព័រទាំងនេះទេ ហើយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តដែលត្រូវបានប្រើដោយគេហទំព័រដែលភ្ជាប់ទៅនឹងឬពីគេហទំព័ររបស់យើងឡើយ។ លើសពីនេះគេហទំព័រ ឬសេវាកម្មទាំងនេះរួមទាំងមាតិកា និងតំណភ្ជាប់របស់ពួកគេអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរ។ គេហទំព័រ និងសេវាកម្មទាំងនេះអាចមានគោលការណ៍ឯកជនភាព និងគោលការណ៍សេវាកម្មអតិថិជន។ ការរុករក និងអន្តរកម្មនៅលើគេហទំព័រផ្សេងទៀតរួមទាំងគេហទំព័រដែលមានតំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើងគឺ ត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌ និងគោលការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេហទំព័រនោះ។

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ

អេកូយុវទូតកម្ពុជា (YEA Cambodia) មានឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ឯកជននេះគ្រប់ពេល។ នៅពេលដែលយើងធ្វើយើងនឹងកែប្រែកាលបរិច្ឆេទដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទំព័រនេះ។ យើងលើកទឹកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យពិនិត្យមើលទំព័រនេះជាញឹកញាប់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលយើងកំពុងជួយការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលបាន។ អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថាវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជននេះឱ្យបានទៀងទាត់ និងយល់ដឹងពីការកែប្រែ។

ការទទួលយករបស់អ្នកនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ

តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះអ្នកបង្ហាញថាអ្នកទទួលយកគោលការណ៍នេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងគោលការណ៍នេះទេសូមកុំប្រើគេហទំព័ររបស់យើង។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័របន្តរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីការដាក់ប្រកាសនៃការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍នេះនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការទទួលយករបស់អ្នកចំពោះការផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះ។

ទំនាក់ទំនង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ ការអនុវត្តរបស់គេហទំព័រនេះ ឬការទាក់ទងរបស់អ្នកជាមួយគេហទំព័រនេះសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយ៖ info@mekongwonders.org

ឯកសារនេះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១។